Search
English
All Categories
  Menu Close

  Products tagged with '230v'

  View as Grid List
  Sort by
  Display per page
  Picture of APC BACK-UPS BK650-AS 650VA/400W เครื่องสำรองไฟ

  APC BACK-UPS BK650-AS 650VA/400W เครื่องสำรองไฟ

  APC BACK-UPS CS 650VA เทคโนโลยีแบบ Standby หรือ Off-Line กำลังไฟฟ้า 650 VA (400W) รองรับแรงดัน Input/Output 230 VAC มาพร้อมด้วยเต้าเสียบภายนอก 3 Output + 1 Surge เหมาะสำหรับเครื่องพีซี ใช้สำหรับสำรองไฟฟ้า + รักษาระดับแรงดันไฟฟ้า ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกระแสไฟฟ้าตก เกิน และกระชาก พอร์ท RS-232 สำหรับเชื่อมต่อกับซอฟท์แวร์ PowerChute (สั่งงานปิดเครื่องพีซีอัตโนมัติ ในกรณีที่กระแสไฟฟ้าไม่ปกติ และมอนิเตอร์สถานะ UPS)
  ฿5,490.00 incl tax
  Picture of APC Back UPS BX950U-MS 950VA 480W เครื่องสำรองไฟ

  APC Back UPS BX950U-MS 950VA 480W เครื่องสำรองไฟ

  เครื่องสำรองไฟ APC BACK-UPS BX950U-MS เทคโนโลยีแบบ Line Interactive กำลังไฟฟ้า 950VA 480 Watts เหมาะสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกระแสไฟฟ้าตก เกิน และกระชาก
  ฿5,650.00 incl tax
  Picture of APC Power-Saving BACK-UPS Pro BR900GI 900VA/540W เครื่องสำรองไฟ

  APC Power-Saving BACK-UPS Pro BR900GI 900VA/540W เครื่องสำรองไฟ

  เครื่องสำรองไฟ APC BACK-UPS BR900GI เทคโนโลยีแบบ Standby หรือ Off-Line กำลังไฟฟ้า 900VA 540Watts รองรับแรงดัน Input/Output 230 VAC เหมาะสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกระแสไฟฟ้าตก เกิน และกระชาก พอร์ท RS-232 สำหรับเชื่อมต่อกับซอฟท์แวร์ PowerChute (สั่งงานปิดเครื่องพีซีอัตโนมัติ ในกรณีที่กระแสไฟฟ้าไม่ปกติ และมอนิเตอร์สถานะ UPS)
  ฿6,990.00 incl tax
  Picture of APC Power-Saving BACK-UPS Pro BR1500GI 1500VA/865W เครื่องสำรองไฟ

  APC Power-Saving BACK-UPS Pro BR1500GI 1500VA/865W เครื่องสำรองไฟ

  เครื่องสำรองไฟ APC BACK-UPS BR1500GI กำลังไฟฟ้า 1500VA 865Watts เหมาะสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกระแสไฟฟ้าตก เกิน และกระชาก
  Call for pricing
  Picture of APC SMART-UPS SMC1500I-2UC 1500VA/900W Rackmount 2U เครื่องสำรองไฟ

  APC SMART-UPS SMC1500I-2UC 1500VA/900W Rackmount 2U เครื่องสำรองไฟ

  APC Smart-UPS SMC1500I-2U 1500Va/900W/230V เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1500VA / 900 Watts มีจอแสดงผลแบบ LCD แสดงสถานะได้อย่างชัดเจน ในการแจ้งเตือนระบบต่างๆ ในการทำงาน ป้องกันไฟตกไฟกระชากที่จะเกิดขึ้นในระบบ ช่วยยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์เครือข่าย และ คอมพิวเตอร์ ที่อยู่ในพื้นที่ไฟฟ้าไม่คงที่ มีไฟตกหรือไฟดับบ่อย
  ฿27,460.00 incl tax
  Picture of APC SMART-UPS SMC2000I 2000VA/1300W เครื่องสำรองไฟ

  APC SMART-UPS SMC2000I 2000VA/1300W เครื่องสำรองไฟ

  APC Smart-UPS SMC2000I 2000Va/1300W/230V เครื่องสำรองไฟ มีจอแสดงผลแบบ LCD แสดงสถานะได้อย่างชัดเจน ในการแจ้งเตือนระบบต่างๆ ในการทำงาน ป้องกันไฟตกไฟกระชากที่จะเกิดขึ้นในระบบ ช่วยยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์เครือข่าย และ คอมพิวเตอร์ ที่อยู่ในพื้นที่ไฟฟ้าไม่คงที่ มีไฟตกหรือไฟดับบ่อย
  ฿25,530.00 incl tax
  Picture of APC SMART-UPS SMC2000I-2U 2000VA/1300W Rackmount 2U เครื่องสำรองไฟ

  APC SMART-UPS SMC2000I-2U 2000VA/1300W Rackmount 2U เครื่องสำรองไฟ

  APC Smart-UPS SMC2000I-2U 2000Va/1300W/230V เครื่องสำรองไฟ ขนาด 2000VA /1300 Watts มีจอแสดงผลแบบ LCD แสดงสถานะได้อย่างชัดเจน ในการแจ้งเตือนระบบต่างๆ ในการทำงาน ป้องกันไฟตกไฟกระชากที่จะเกิดขึ้นในระบบ ช่วยยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์เครือข่าย และ คอมพิวเตอร์ ที่อยู่ในพื้นที่ไฟฟ้าไม่คงที่ มีไฟตกหรือไฟดับบ่อย
  ฿41,520.00 incl tax
  Picture of APC SMART-UPS SMC3000I 3000VA/2100W เครื่องสำรองไฟ

  APC SMART-UPS SMC3000I 3000VA/2100W เครื่องสำรองไฟ

  APC Smart-UPS SMC3000I 3000Va/2100W/230V เครื่องสำรองไฟ มีจอแสดงผลแบบ LCD แสดงสถานะได้อย่างชัดเจน ในการแจ้งเตือนระบบต่างๆ ในการทำงาน ป้องกันไฟตกไฟกระชากที่จะเกิดขึ้นในระบบ ช่วยยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์เครือข่าย และ คอมพิวเตอร์ ที่อยู่ในพื้นที่ไฟฟ้าไม่คงที่ มีไฟตกหรือไฟดับบ่อย
  ฿44,740.00 incl tax
  Picture of APC SMART-UPS SMC3000RMI-2U 3000VA/2100W Rackmount 2U เครื่องสำรองไฟ

  APC SMART-UPS SMC3000RMI-2U 3000VA/2100W Rackmount 2U เครื่องสำรองไฟ

  APC Smart-UPS C 3000Va/ 2100W/ 230V Rack mount LCD (SMC3000RMI2U) เครื่องสำรองไฟ ขนาด 3000VA /2100W มีจอแสดงผลแบบ LCD แสดงสถานะได้อย่างชัดเจน ในการแจ้งเตือนระบบต่างๆ ในการทำงาน ป้องกันไฟตกไฟกระชากที่จะเกิดขึ้นในระบบ ช่วยยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์เครือข่าย และ คอมพิวเตอร์ ที่อยู่ในพื้นที่ไฟฟ้าไม่คงที่ มีไฟตกหรือไฟดับบ่อย
  ฿45,190.00 incl tax
  Picture of APC SMART-UPS SMT750IC 750VA/500W เครื่องสำรองไฟ

  APC SMART-UPS SMT750IC 750VA/500W เครื่องสำรองไฟ

  APC Smart-UPS SMT750I 750Va/500W/230V เครื่องสำรองไฟ มีจอแสดงผลแบบ LCD แสดงสถานะได้อย่างชัดเจน ในการแจ้งเตือนระบบต่างๆ ในการทำงาน ป้องกันไฟตกไฟกระชากที่จะเกิดขึ้นในระบบ ช่วยยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์เครือข่าย และ คอมพิวเตอร์ ที่อยู่ในพื้นที่ไฟฟ้าไม่คงที่ มีไฟตกหรือไฟดับบ่อย
  ฿17,540.00 incl tax
  Picture of APC SMART-UPS SMT1000IC 1000VA/700W เครื่องสำรองไฟ

  APC SMART-UPS SMT1000IC 1000VA/700W เครื่องสำรองไฟ

  APC Smart-UPS SMT1000I 1000Va/700W/230V เครื่องสำรองไฟ มีจอแสดงผลแบบ LCD แสดงสถานะได้อย่างชัดเจน ในการแจ้งเตือนระบบต่างๆ ในการทำงาน ป้องกันไฟตกไฟกระชากที่จะเกิดขึ้นในระบบ ช่วยยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์เครือข่าย และ คอมพิวเตอร์ ที่อยู่ในพื้นที่ไฟฟ้าไม่คงที่ มีไฟตกหรือไฟดับบ่อย
  ฿27,980.00 incl tax
  Picture of APC SMART-UPS SMT1500IC 1500VA/1000W เครื่องสำรองไฟ

  APC SMART-UPS SMT1500IC 1500VA/1000W เครื่องสำรองไฟ

  APC Smart-UPS SMT1500IC 1500Va/1000W/230V เครื่องสำรองไฟ มีจอแสดงผลแบบ LCD แสดงสถานะได้อย่างชัดเจน ในการแจ้งเตือนระบบต่างๆ ในการทำงาน ป้องกันไฟตกไฟกระชากที่จะเกิดขึ้นในระบบ ช่วยยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์เครือข่าย และ คอมพิวเตอร์ ที่อยู่ในพื้นที่ไฟฟ้าไม่คงที่ มีไฟตกหรือไฟดับบ่อย
  ฿33,520.00 incl tax
  Picture of APC BX750MI-MS Back-UPS 750VA,410 Watts 230V, AVR, Universal Sockets

  APC BX750MI-MS Back-UPS 750VA,410 Watts 230V, AVR, Universal Sockets

  APC™ Back-UPS™ BX series is a cost effective power protection solution for home and home office environments. The series comprehensive VA range with premium features further enables single UPS capabilities
  ฿4,980.00 incl tax
  Picture of APC BX950MI-MS Back-UPS 950VA, 520 watt 230V, AVR, Universal Sockets

  APC BX950MI-MS Back-UPS 950VA, 520 watt 230V, AVR, Universal Sockets

  APC™ Back-UPS™ BX series is a cost effective power protection solution for home and home office environments. The series comprehensive VA range with premium features further enables single UPS capabilities
  ฿6,280.00 incl tax
  Picture of APC BX1600MI-MS back-UPS 1600VA, 900 watt 230V, AVR, Universal Sockets

  APC BX1600MI-MS back-UPS 1600VA, 900 watt 230V, AVR, Universal Sockets

  APC™ Back-UPS™ BX series is a cost effective power protection solution for home and home office environments. The series comprehensive VA range with premium features further enables single UPS capabilities
  ฿9,230.00 incl tax
  Picture of APC BX2200MI-MS back-UPS 2200VA, 1.2 watt 230V, AVR, Universal Sockets

  APC BX2200MI-MS back-UPS 2200VA, 1.2 watt 230V, AVR, Universal Sockets

  APC™ Back-UPS™ BX series is a cost effective power protection solution for home and home office environments. The series comprehensive VA range with premium features further enables single UPS capabilities
  ฿10,640.00 incl tax
  Picture of APC SC450RMI1U Smart-UPS SC 450VA 230V - 1U Rackmount/Tower

  APC SC450RMI1U Smart-UPS SC 450VA 230V - 1U Rackmount/Tower

  APC Smart-UPS SC is ideal for small and medium businesses looking to protect networking equipment and point-of-sale (POS) devices from power disturbances and outages. The Smart-UPS SC features network grade protection, hot swap batteries, and built-in data line protection for worry free uninterruptible power protection for increased availability. Built on the same standards as the award-winning Smart-UPS, Smart-UPS SC provides the basic features and manageability needed to protect entry-level applications
  ฿14,830.00 incl tax
  Picture of APC SC620I Smart-UPS SC 620VA /390 Watt 230V

  APC SC620I Smart-UPS SC 620VA /390 Watt 230V

  SC620I APC Smart-UPS SC 620VA 230V APC Smart-UPS SC is ideal for small and medium businesses looking to protect networking equipment and point-of-sale (POS) devices from power disturbances and outages. The Smart-UPS SC features network grade protection, hot swap batteries, and built-in data line protection for worry free uninterruptible power protection for increased availability. Built on the same standards as the award-winning Smart-UPS, Smart-UPS SC provides the basic features and manageability needed to protect entry-level applications
  ฿10,190.00 incl tax
  Picture of APC SUA5000RMI5U Smart-UPS 5000VA /4000 Watt USB & Serial RM 5U 230V

  APC SUA5000RMI5U Smart-UPS 5000VA /4000 Watt USB & Serial RM 5U 230V

  Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices. Provided equipment CD with software, Documentation CD, Installation guide, Rack mounting hardware, Rack mounting support rails, Smart UPS signalling RS-232 cable, User manual, Web/SNMP management card
  ฿152,770.00 incl tax
  Picture of APC SMX1500RMI2UNC Smart-UPS X 1500VA Rack/Tower 1200 Watt LCD 230V with Network Card

  APC SMX1500RMI2UNC Smart-UPS X 1500VA Rack/Tower 1200 Watt LCD 230V with Network Card

  APC Smart-UPS X 1500VA Rack/Tower LCD 230V with Network Card Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices. Includes: CD with software, Documentation CD, Installation guide, Rack mounting support rails, Removable support feet, Smart UPS signalling RS-232 cable, USB cable
  ฿58,790.00 incl tax
  Picture of APC SRV1KI True online APC Easy UPS SRV 1000VA 230V/800watt ( Tower เพิ่ม battery pack ไม่ได้ )

  APC SRV1KI True online APC Easy UPS SRV 1000VA 230V/800watt ( Tower เพิ่ม battery pack ไม่ได้ )

  UPS 1000VA 'APC' SRV1KI High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions Includes: Basic UPS signalling RS-232 cable, CD with software, USB cable, User manual
  ฿13,670.00 incl tax
  Picture of APC SRV1KIL Easy UPS On-Line SRV Ext. Runtime 1000VA 230V/800watt Tower with External Battery Pack ( Tower เพิ่ม battery pack ได้ สูงสุด 4 pack )

  APC SRV1KIL Easy UPS On-Line SRV Ext. Runtime 1000VA 230V/800watt Tower with External Battery Pack ( Tower เพิ่ม battery pack ได้ สูงสุด 4 pack )

  APC Easy UPS On-Line SRV Ext. Runtime 1000VA 230V with External Battery Pack Output power capacity : 800 Watts / 1.0kVA Output Connections : (3) IEC 60320 C13 (Battery Backup) Input Connections : IEC 60320 C14 Topology : Double conversion online Max Configurable Power (Watts) : 800 Watts / 1.0kVA Battery type : Lead-acid battery Typical recharge time : 4hour(s) Net Weight : 24.0 KG
  ฿20,500.00 incl tax
  Picture of APC SRV1KRIRK Easy UPS On-Line SRV RM 1000 VA 230V with Rail Kit 800 watt

  APC SRV1KRIRK Easy UPS On-Line SRV RM 1000 VA 230V with Rail Kit 800 watt

  APC Easy UPS On-Line SRV RM 1000 VA 230V with Rail Kit SRV1KRIRK High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions. Includes: Basic UPS signalling RS-232 cable, CD with software, Rack mounting support rails, USB cable, User manual
  ฿16,630.00 incl tax
  Picture of APC SRV1KRI Easy UPS SRV RM 1000VA 230V 800 Watt

  APC SRV1KRI Easy UPS SRV RM 1000VA 230V 800 Watt

  APC Easy UPS On-Line SRV RM 1000VA 230V SRV1KRI High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions. Includes: Basic UPS signalling RS-232 cable, CD with software, USB cable, User manual
  Call for pricing
  Picture of APC SRV2KI True online APC Easy UPS SRV 2000VA/1600Watt 230V Tower Model !!! ( Tower เพิ่ม battery pack ไม่ได้ )

  APC SRV2KI True online APC Easy UPS SRV 2000VA/1600Watt 230V Tower Model !!! ( Tower เพิ่ม battery pack ไม่ได้ )

  APC Easy UPS SRV 2000VA 230V SRV2KI High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions. Includes: Basic UPS signalling RS-232 cable, CD with software, USB cable, User manual
  ฿26,820.00 incl tax
  Picture of APC SRV2KIL Easy UPS On-Line SRV Ext. Runtime 2000VA,1600watt 230V with External Battery Pack

  APC SRV2KIL Easy UPS On-Line SRV Ext. Runtime 2000VA,1600watt 230V with External Battery Pack

  APC Easy UPS On-Line SRV Ext. Runtime 2000VA 230V with External Battery Pack SRV2KIL High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions. Includes: CD with software, USB cable, User manual
  ฿36,230.00 incl tax
  Picture of APC SRV2KRI Easy UPS SRV RM 2000VA 230V /1600Watt ( Rack เพิ่ม battery pack ไม่ได้ )

  APC SRV2KRI Easy UPS SRV RM 2000VA 230V /1600Watt ( Rack เพิ่ม battery pack ไม่ได้ )

  APC Easy UPS On-Line SRV RM 2000VA 230V High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions. Includes: Basic UPS signalling RS-232 cable, CD with software, Rack mounting brackets, USB cable, User manual
  Call for pricing
  Picture of APC SRV2KRIRK Easy UPS SRV RM 2000VA 230V /1,600 Watt ,with RailKit

  APC SRV2KRIRK Easy UPS SRV RM 2000VA 230V /1,600 Watt ,with RailKit

  APC Easy UPS On-Line SRV RM 2000 VA 230V with Rail Kit SRV2KRIRK High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions. Includes: Basic UPS signalling RS-232 cable, CD with software, Rack mounting brackets, Rack mounting support rails, USB cable, User manual
  ฿31,070.00 incl tax
  Picture of APC SRV3KI True online APC Easy UPS SRV 3000VA/2400Watt 230V Tower Model !!!

  APC SRV3KI True online APC Easy UPS SRV 3000VA/2400Watt 230V Tower Model !!!

  APC Easy UPS On-Line SRV 3000VA 230V SRV3KI High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions. Includes: Basic UPS signalling RS-232 cable, CD with software, USB cable, User manual
  ฿39,970.00 incl tax
  Picture of APC SRV3KIL Easy UPS SRV 2.4kWatts / 3.0kVA 230V with External Battery Pack

  APC SRV3KIL Easy UPS SRV 2.4kWatts / 3.0kVA 230V with External Battery Pack

  APC Easy UPS On-Line Ext. Runtime SRV 3000VA 230V with External Battery Pack SRV3KIL High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions. Includes: (1) DC cable, Basic UPS signalling RS-232 cable, CD with software, Country-specific detachable power cord, USB cable, User manual
  ฿45,500.00 incl tax
  Picture of APC SRV3KRIRK Easy UPS On-Line SRV RM 3000 VA/2400 Watt 230V Rack with Rail Kit

  APC SRV3KRIRK Easy UPS On-Line SRV RM 3000 VA/2400 Watt 230V Rack with Rail Kit

  APC SRV3KRIRK Easy UPS On-Line SRV RM 3000 VA/2400 Watt 230V Rack with Rail Kit High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions. Includes: Basic UPS signalling RS-232 cable, CD with software, Rack mounting brackets, Rack mounting support rails, User manual
  ฿43,190.00 incl tax
  Picture of APC SRV3KRI Easy UPS On-Line SRV RM 1000VA 230V

  APC SRV3KRI Easy UPS On-Line SRV RM 1000VA 230V

  APC Easy UPS On-Line SRV RM 3000VA 230V SRV3KRI High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions. Includes: Basic UPS signalling RS-232 cable, CD with software, Rack mounting brackets, USB cable, User manual
  Call for pricing
  Picture of APC SRV3KRILRK Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. Runtime 3000VA 230V with Rail kit Batt pack

  APC SRV3KRILRK Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. Runtime 3000VA 230V with Rail kit Batt pack

  APC SRV3KRILRK Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. Runtime 3000VA 230V with Rail kit Batt pack Battery Backup & Surge Protector for Electronics and Computers High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions. Includes: Basic UPS signalling RS-232 cable, CD with software, Rack mounting brackets, Rack mounting support rails, USB cable, User manual
  ฿48,220.00 incl tax
  Picture of APC SRV6KI True online APC Easy UPS SRV 6000VA 230V Tower

  APC SRV6KI True online APC Easy UPS SRV 6000VA 230V Tower

  APC Easy UPS On-Line SRV 6000VA 230V SRV6KI ( Tower Can't add more battery pack ) High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions. Includes: Basic UPS signalling RS-232 cable, CD with software, USB cable, User manual
  ฿101,850.00 incl tax
  Picture of APC Smart UPS SRT 1500VA 230V (PN:SRT1500XLI)

  APC Smart UPS SRT 1500VA 230V (PN:SRT1500XLI)

  APC Smart-UPS SRT 1500VA 230V High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime. Includes: CD with software, Communication cable, Documentation CD, Installation guide, Removable support feet, USB cable, Warranty card
  ฿54,530.00 incl tax
  Picture of APC Smart-UPS SRT 10000VA 230V (PN:SRT10KXLI)

  APC Smart-UPS SRT 10000VA 230V (PN:SRT10KXLI)

  APC Smart-UPS SRT 10000VA 230V ความหนาแน่นสูง การป้องกันพลังงานออนไลน์แบบ double-conversion พร้อมรันไทม์ที่ปรับขนาดได้ ประกอบด้วย: ซีดีพร้อมซอฟต์แวร์ ซีดีเอกสาร คู่มือการติดตั้ง หัววัดอุณหภูมิ สาย USB ใบรับประกัน การ์ดการจัดการเว็บ/SNMP
  ฿289,420.00 incl tax
  Picture of APC Smart-UPS SRT 2200VA 230V (PN:SRT2200XLI)

  APC Smart-UPS SRT 2200VA 230V (PN:SRT2200XLI)

  การป้องกันพลังงานออนไลน์แบบ double-conversion ที่มีความหนาแน่นสูงพร้อมรันไทม์ที่ปรับขนาดได้ ประกอบด้วย: ซีดีพร้อมซอฟต์แวร์, สายไฟที่ถอดออกได้เฉพาะประเทศ, ซีดีเอกสาร, คู่มือการติดตั้ง, ฐานรองรับแบบถอดได้, สายเคเบิล USB, ใบรับประกัน
  ฿61,880.00 incl tax
  Picture of APC Smart-UPS SRT 8000VA 230V (PN:SRT8KXLI)

  APC Smart-UPS SRT 8000VA 230V (PN:SRT8KXLI)

  การป้องกันพลังงานออนไลน์แบบ double-conversion ที่มีความหนาแน่นสูงพร้อมรันไทม์ที่ปรับขนาดได้ ประกอบด้วย: ซีดีพร้อมซอฟต์แวร์ ซีดีเอกสาร คู่มือการติดตั้ง หัววัดอุณหภูมิ สาย USB ใบรับประกัน การ์ดการจัดการเว็บ/SNMP
  ฿255,260.00 incl tax