ค้นหา
ภาษาไทย
สินค้าตามประเภท
  เมนู ปิด

  ระบบเซลล์แสงอาทิตย์และอินเวอร์เตอร์

  ระบบเซลล์แสงอาทิตย์และอินเวอร์เตอร์เป็นส่วนประกอบหลักของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่แปลงแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าที่ใช้งานได้จริงสำหรับการใช้งานในที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม นี่คือการแบ่งส่วนประกอบหลักสองประการ:

  เซลล์แสงอาทิตย์

  เซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งมักทำจากซิลิกอน เป็นอุปกรณ์ที่แปลงพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรงผ่านปรากฏการณ์โฟโตวอลเทอิก เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์ มันทำให้อิเล็กตรอนในวัสดุตื่นเต้นและเคลื่อนที่ สร้างกระแสไฟฟ้า เซลล์แสงอาทิตย์จะถูกจัดเรียงเป็นแถวและขนานในกรอบเพื่อสร้างแผงโซลาร์เซลล์ที่สามารถผลิตไฟฟ้าจำนวนมากภายใต้แสงอาทิตย์

  อินเวอร์เตอร์

  อินเวอร์เตอร์เป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพราะมันแปลงไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ที่ผลิตโดยแผงโซลาร์เซลล์เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ซึ่งเป็นรูปแบบมาตรฐานของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและธุรกิจสำหรับการดำเนินการไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ไฟ อุปกรณ์ใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ อินเวอร์เตอร์ยังจัดการการไหลของไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ไปยังตารางและในทางกลับกัน พวกเขาตรวจสอบให้แน่ใจว่าพลังงานที่ออกมีความเข้ากันได้กับมาตรฐานตารางในแง่ของความถี่และแรงดันไฟฟ้า ทำให้ไฟฟ้าปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานที่บ้านหรือในเชิงพาณิชย์

  การทำงานร่วมกัน

  1. การแปลงพลังงาน: แผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาหรือติดตั้งบนพื้นดินดูดซับแสงอาทิตย์ แต่ละแผงประกอบด้วยเซลล์แสงอาทิตย์จำนวนมากซึ่งแปลงแสงเป็นกระแสไฟฟ้า DC
  2. การกลับกระแสไฟฟ้า: กระแสไฟฟ้า DC ไหลจากแผงโซลาร์เซลล์ไปยังอินเวอร์เตอร์ ที่นี่จะถูกแปลงเป็นกระแสไฟฟ้า AC
  3. การกระจายพลังงาน: เมื่อแปลงเป็น AC ไฟฟ้าจะถูกส่งไปยังบ้านหรือธุรกิจเพื่อให้พลังงานกับเครื่องใช้และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือส่งกลับไปยังตารางไฟฟ้า หากระบบตั้งค่าด้วยข้อตกลงมิเตอร์เน็ต พลังงานไฟฟ้าส่วนเกินที่ส่งกลับไปยังตารางสามารถรับเครดิตได้ ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ยูทิลิตี้

  การใช้งาน

  • ที่อยู่อาศัย: เจ้าของบ้านใช้ระบบเซลล์แสงอาทิตย์และอินเวอร์เตอร์เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานจากตาราง ลดค่าไฟฟ้า และเพิ่มความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม
  • พาณิชยกรรม: ธุรกิจติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานและเพิ่มความน่าเชื่อถือทางสีเขียว
  • อุตสาหกรรม: โรงงานและผู้บริโภคพลังงานขนาดใหญ่อื่น ๆ ใช้ระบบโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่เพื่อลดต้นทุนพลังงานและลดรอยเท้าคาร์บอน

  ระบบเซลล์แสงอาทิตย์และอินเวอร์เตอร์เป็นส่วนสำคัญของการเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียน ให้แหล่งพลังงานที่สะอาด ประหยัดต้นทุน และเชื่อถือได้ พวกเขาไม่เพียงแต่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่านั้น แต่ยังให้ประโยชน์ในระยะยาวต่อค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

  Contact Representative & Request for Quotation ติดต่อฝ่ายขาย และขอใบเสนอราคา
  เพิ่มเพื่อน